Brigáda ve zbrojnici

Na sobotu 5.11.2022 byla naplánovaná brigáda ve zbrojnici a nejbližším okolí. 

Hlavním cílem bylo vyčištění koryta potoku, který hasičskou zbrojnici přímo obtéká, odstranily se převážně náletové rostliny. Současně se vyčistily zpevněné plochy před hlavními vraty a okolí celé budovy.  
Současně se preventivně zkontrolovala uskladněná výzbroj a technika a uklidil interiér zbrojnice. 

Závěrem si všichni brigádnici společně pochutnali na dobrých vařených klobásách.

Brigáda ve zbrojnici
Brigáda ve zbrojnici
Brigáda ve zbrojnici
Brigáda ve zbrojnici
Brigáda ve zbrojnici
Brigáda ve zbrojnici