Vedoucí funkcionáři Sboru dobrovolných hasičů v Podlesí-Křivém od založení

Předsedové - později starostové:

František Olšák 1924-1925
Josef Bártek 1925-1929
Adolf Kremel st. 1930-1946, 1948-1950
Ludvík Podzemný 1947, 1957-1959, 1968-1975
Adolf Kremel ml. 1951-1956, 1960-1961, 1964-1965
Josef Tichánek 1962-1963
Ferdinand Svoboda 1966
Stanislav Zdráhala 1967
Josef Vilém 1975-1989
Stanislav Pernický 1989-1990
Josef Knoll 1990-1994
Ladislav Zetek 1994-2004
Karel Mrnuštík 2005-2011
Jana Bačová 2012 - doposud 

Velitelé:

Richard Kopřiva 1924
František Borák 1925-1930
František Žlebek 1930-1947
Antonín Vilém 1948-1950
Eduard Zdráhala 1951 velitel požárního sboru MNV
Josef Španihel 1951 velitel MJ Čsl. svazu hasičstva
Stanislav Zdráhala 1952-1965
Jaroslav Kuráň 1966
František Košut 1970-1974
Stanislav Pernický 1967-1969, 1975-1989
Josef Knoll 1989-1990, 1991-1993
Jiří Žlebek 1994-2009
Jan Pernický 2010 - doposud

Jednatelé:

Adolf Kremel st. 1924-1929
Josef Trlica 1930-1932
František Podzemný 1933-1935
Jan Pobořil 1936-1938
Ludvík Podzemný 1939-1946
František Cabák 1947-1954, 1964-1966
Jaroslav Polanský 1955-1958
Josef Tichánek 1959-1960
Jaroslav Kristek 1961-1962
Marie Kuráňová 1963
František Pavela 1967-1971
Josef Vilém 1972-1974
Zdeněk Číž 1975-1981
Stanislav Bártek 1982-1985
František Jež 1986-1990
Vlasta Kabeláčová 1990-1997
Marie Konvičná 1998-2004
Jana Bačová 2005-2011
Milena Žlebková 2012
Pavla Vlčková 2013 - doposud