Valná hromada SDH

Již tradičně se začátkem nového roku se členové sboru, představitelé osadního výboru a města Valašské Meziříčí společně s pozvanými hosty z okolních zpřátelených sborů sešli aby bilancovali uplynulý rok a nastínili společné plány pro rok 2024.

Pro konání výroční valné hromady konané 13.1.2024 byl opět vybrán sál komunitního centra.

Za město Valašské Meziříčí nás přijel pozdravit starosta Robert Stržínek a požární referent Václav Ondřej. Dobrou a úzkou spolupráci osadního výboru a SDH vyzdvihl Jaroslav Kneisl. Nechyběli ani zástupci OSH Vsetín a okrsku č.2 v čele s Lubomírem Vlčkem.

Starostka Jana Bačová slavnostně přijala nového člena sboru Josefa Žambocha. 

Tradiční ocenění aktivních a zasloužilých členů se v letošním roce přesunulo na 14.9.2024 a bude součástí oslav 100 let činnosti sboru v naší obci.

Projednáno bylo navýšení členských příspěvků na 250 Kč, společné protipovodňové cvičení ale i další záležitosti sboru. 

Výroční valné hromady se zůčastnilo 43 z 66 členů sboru a 10 hostů.

Valná hromada SDH
Valná hromada SDH
Valná hromada SDH
Valná hromada SDH
Valná hromada SDH
Valná hromada SDH
Valná hromada SDH
Valná hromada SDH
Valná hromada SDH
Valná hromada SDH
Valná hromada SDH
Valná hromada SDH
Valná hromada SDH
Valná hromada SDH