Velikonoční Bosna

Letošní svátky jara měli Křivští hasiči opět spojeny s cestou za poznáním. Ve spolupráci s CK Valaška tentokrát vyrazili směr Balkán přesněji Bosna a Hercegovina. Program šestidenního zájezdu sestavil a po celou dobu nás doprovázel delegát Pavel Večeřa. 
Putování začalo v historickém městě Jajce velmi bohatém na středověké památky a známém i svými vodopády na řece Pliva, ty jsou právem považovány za jedny z nejkrásnější na světě.
Následovala prohlídka bývalého města vezírů a metropole Bosny města Travnik která je dnes velkým muzeem osmanské architektury pod širým nebem. Mezi nejzajimavější patří stará osmanská obchodní čtvrť, Pestrá mešita nebo pevnost nad městem.

Balkánské dobrodružství pokračovalo v hlavním městě Sarajevu celodenní program zahrnoval Baščaršijskou mešitu, Sebil - hlavní městskou fontánu, zrekostruovanou radnici, Latinský most u kterého byl zastřelen následník trůnu arcivévoda František ale i jeden z nejpozoruhodnějších jevů Vrelo Bosne bublající zřídla která jsou pramenem řeky Bosny. 

Čtvrtý den nás náš žlutý autobus přepravil k tunelovému komplexu Ravne byly zde mimo jiné objeveny uměle vyrobené megality, největší váži 7tun. Podle všeho by dosud neprozkoumané tunely měly směrovat do našeho dalšího cíle, tím byla Pyramida Slunce.

Po návratu do Sarajeva nás čekalo připomenutí nedávné smutnoé historie. Přísně utajovaný Tunel spásy vedoucí pod plochou sarajevského letiště, sloužil pěším pro přepravu materiálu v době obléhání Sarajeva. Další místo které nebylo možné nenavštívit byla budova nejvyššího mrakodrapu balkánu Avaz Twist Tower, pohled na celé město z vyhlídky na 36 podlaží nadchl stejně jako posezení u kávy nebo piva v restauraci o jedno patro níž.

Závěrečný den našeho putování nás zavedl k peřejím a vodním mlýnům v Krupa na Vrbasu a pravoslavnému kostelu sv.Ilije propojeném s klášterem. Poslední zastávkou bylo hlavní město Republiky srbské Banja Luka kterému dominuje středověká pevnost stejně jako pravoslavný chrám Krista Spasitele. Po procházce mistním korzem přišel čas na utracení posledních Konveribilních Marek v tržnici, obchodním centru nebo kavárně podle chuti.

Všem učastníkům zájezdu patří poděkování za dobrou reprezentaci valachů ve světě, řidičům CK Valaška za pohodový přístup k netradičním cestovatelům, Pavlu Večeřovi za neskutečnou trpělivost a výklad a NEJpoděkování naší starostce Janě Bačové, která mimo to že byla duší celého zájezdu postarala o i to aby jsme na dalekých cestách netrpěli hladem.

 


Velikonoční Bosna
Jajce - vodopád na řece Pliva
Jajce - vodopád na řece Pliva
Jajce - Bosna a Hercegovina
Jajce - Bosna a Hercegovina
Jajce - Bosna a Hercegovina
Jajce - Bosna a Hercegovina
Jajce - Medvjed kula
Jajce - pevnost
Jajce - pevnost
Jajce - podzemní kostel
Jajce - Bosna a Hercegovina
Jajce - Bosna a Hercegovina
Travnik - Pestrá mešita
Travnik - Pestrá mešita
Travnik - Pestrá mešita
Travnik - Pestrá mešita
Travnik - Pestrá mešita
Travnik - pevnost nad městem
Travnik - pevnost nad městem
Travnik - pevnost nad městem
Travnik - pevnost nad městem
Travnik - pevnost nad městem
Travnik - pevnost nad městem
Travnik - hasičská zbrojnice
Travnik - město
Travnik
Sarajevo - radnice (Vijećnica)
Sarajevo - radnice (Vijećnica)
Sarajevo - radnice (Vijećnica)
Sarajevo - radnice (Vijećnica)
Sarajevo - radnice (Vijećnica)
Sarajevo - radnice (Vijećnica)
Sarajevo - tržnice
Sarajevo - tržnice
Sarajevo - tržnice
Sarajevo - fontána
Sarajevo
Sarajevo - Latinský most
Sarajevo - místo atentátu na  Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku Žofii Chotkovou
Sarajevo - místo atentátu na Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku Žofii Chotkovou
Sarajevo - místo atentátu na Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku Žofii Chotkovou
Sarajevska - pivovar
Sarajevska - pivovar
Sarajevska - pivovar
Sarajevska - pivovar
Sarajevo - Vrelo Bosne
Sarajevo - Vrelo Bosne
Sarajevo - Vrelo Bosne
Sarajevo - Vrelo Bosne
Pyramida slunce
Ravne - tunelový komplex
Ravne - tunelový komplex
Ravne - tunelový komplex
Visoko - Pyramida Slunce
Visoko - Pyramida Slunce
Visoko - Pyramida Slunce
Visoko - Pyramida Slunce
Visoko - Pyramida Slunce
občerstvovací přestávka
občerstvovací přestávka
Sarajevo - tunel spásy
Sarajevo - tunel spásy
Sarajevo - tunel spásy
Sarajevo - tunel spásy
Sarajevo - tunel spásy
Sarajevo - tunel spásy
Sarajevo - Avaz Twist Tower
Sarajevo - Avaz Twist Tower
Sarajevo - Avaz Twist Tower
Sarajevo - Avaz Twist Tower
Sarajevo - Avaz Twist Tower
Sarajevo - Avaz Twist Tower
Sarajevo - Avaz Twist Tower
Bosna a Hercegovina - cestou na Sarajevo
Bosna a Hercegovina - cestou na Sarajevo
Krupa na Vrbasu - vodní mlýny
Krupa na Vrbasu - vodní mlýny
Krupa na Vrbasu - vodní mlýny
Krupa na Vrbasu - vodní mlýny
kostel sv.Ilije s klášterem
kostel sv.Ilije s klášterem
kostel sv.Ilije s klášterem
Banja Luka - pravoslavný chrám Krista Spasitele
Banja Luka - pravoslavný chrám Krista Spasitele
Banja Luka - pravoslavný chrám Krista Spasitele
Banja Luka - pravoslavný chrám Krista Spasitele
Banja Luka - obchodní korzo
Banja Luka - centrum
Banja Luka - středověká pevnost
Banja Luka - středověká pevnost
Naviděnou Bosno