XXIII. Mezinárodní hasičská pouť na Sv.Hostýně

V sobotu 30.4.2016 jsme uspořádali zájezd na pouť Sv.Floriána na Hostýn. Jako každoročně s námi jeli členové SDH v Poličné, Hrachovci, Lhoty u Choryně, Kunovic a občané naší obce.

Po příjezdu na vrchol Sv.Hostýna nás přivítalo krásné jarní počasí a na tisíce poutníků.
Řazení průvodu bylo v 9.45, mše svatá, kterou celebroval olomoucký arcibiskup Mons.Jan Graubner začala v 10.15 hod.

Při této příležitosti, byl znovu vysvěcen náš hasičský prapor. Podpořit hasiče krásným proslovem přijel i starosta Vsetína Jiří Čunek, starosta SH ČMS Ing.Karel Richter a mnoho dalších.
Závěrečné požehnání pro přítomné hasiče a jejich rodiny se stává povzbuzením pro pokračování v ušlechtilé hasičské myšlence "Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci a vlasti k rozkvětu" .
Právě tato citace zdobila většinu hasičských praporů.
Tento nádherný zájezd se opravdu vydařil, nádherné počasí a spokojené tváře účastníků nám byly odměnou a už se těšíme na příště. 

XXIII. Mezinárodní hasičská pouť na Sv.Hostýně
XXIII. Mezinárodní hasičská pouť na Sv.Hostýně
XXIII. Mezinárodní hasičská pouť na Sv.Hostýně
XXIII. Mezinárodní hasičská pouť na Sv.Hostýně
XXIII. Mezinárodní hasičská pouť na Sv.Hostýně
XXIII. Mezinárodní hasičská pouť na Sv.Hostýně
XXIII. Mezinárodní hasičská pouť na Sv.Hostýně
XXIII. Mezinárodní hasičská pouť na Sv.Hostýně
XXIII. Mezinárodní hasičská pouť na Sv.Hostýně
XXIII. Mezinárodní hasičská pouť na Sv.Hostýně
XXIII. Mezinárodní hasičská pouť na Sv.Hostýně
XXIII. Mezinárodní hasičská pouť na Sv.Hostýně
XXIII. Mezinárodní hasičská pouť na Sv.Hostýně
XXIII. Mezinárodní hasičská pouť na Sv.Hostýně
XXIII. Mezinárodní hasičská pouť na Sv.Hostýně
XXIII. Mezinárodní hasičská pouť na Sv.Hostýně